شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

درباره ی ما

گسترش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و انقلاب رایانه ای و اینترنتی در 30 سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ... پدید آورده است.این فن‌آوری از یکسو به عنوان مهمترین ابزار ، روش و سرمایه برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی ،آموزش،اشتغال ، نحوه حکومت و اداره جوامع ،بنگاهها و صنایع محسوب شده و از سویی دیگر یک فرصت استثنائی برای جبران عقب ماندگی های عصر صنعت برای کشور های در حال توسعه بصورت تحقق یک جهش اساسی در ورود به دوران فرا صنعتی شده است.در نگاهی گذرا به تمامی برنامه های توسعه کشورهای مختلف ،توجه به نقش محوری فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات بطور گسترده دیده می‌شود و بخصوص از آغاز قرن جدید میلادی تمام نهاد های بین المللی نیز به این نقش در تنظیم برنامه های خود توجه خاص مبذول داشته اند.در این راستا با توجه به عامل تعیین کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق کوشش همه ی جامعه برای ساخت کشوری توسعه یافته "شرکت پیام ماهواره الکترونیک" در سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است.